Yazıyı büyült

Mevcut boyut: 100%

Neden Her Yerde Braille?

Braille alfabesi, en genel şekliyle biz görmeyen bireylerin okuyup yazma işlemini yapabilmesini sağlayan, 6 nokta esasına dayalı bir sistem. 200 Yıla yakın bir süredir gelişimini sürdüren Braille; bilgiye erişimin kapılarını açan, alfabe kavramını somutlaştırmamızı sağlayan, eğitimde, istihdamda, sanatta, günlük yaşamda, kısacası hayatın her alanında daha üretken bireyler olmamızın dayanağı olan ve bizleri özgürleştirendir.
Son yıllarda teknolojinin gelişmesiyle birlikte bilgiye erişim alternatiflerimizin daha da arttığını söylemek hiç de yanlış değil. Ekrandaki metinleri sese çeviren ve bilgisayar, tablet ve cep telefonu gibi aygıtlarımıza kurulu olan ekran okuyucular sayesinde; internette gezinme, araştırma yapma, sosyal medya hesaplarını yönetme, belge oluşturma/düzenleme, e-posta alma/gönderme ve bunun gibi aklımıza gelebilecek birçok işlemi yapabiliyoruz.
Şüphesiz; ekran okuyucu yazılımlarla istediğimiz bilgiye ulaşabilmek bizler için devrim niteliğinde bir gelişme. Gelgelelim, ekran okuyucu yazılımlar ile Braille alfabesinin kıyaslanması da doğru değil.
Bazı görüşlere göre; Braille yazının hayatın her alanına uyarlanması oldukça maliyetli ve daha da önemlisi kullanışlı değil. Örneğin Braille alfabesiyle basılmış bir kitabın çok fazla sayfadan oluşacağı ve ağırlığı nedeniyle taşınmasının da zorlaşacağı, buna karşılık bilgisayar ve tablet gibi cihazlarımıza istediğimiz kadar kitabı yükleyip erişebileceğimiz söyleniyor. Doğrusu bu ilk duyduğumuzda kulağa da hoş geliyor. Fakat yukarıda da ifade ettiğimiz gibi; Braille görmeyen bireyler için bir simge olmanın ötesinde, harflerin somutlaşmış hali. Yani bu noktalara dokunarak harfleri kafamızda canlandırabiliyoruz ve doğrudan etken olduğumuz bir okuma eylemini gerçekleştirebiliyoruz. Bununla birlikte, ekran okuyucu yazılımlar bize harfleri somutlaştırma imkanı vermediği gibi; esasen onlarla eriştiğimiz metinleri de okumuyor, dinliyoruz. Bu alternatifi de oldukça önemsiyor ve çoğu zaman kullanıyoruz. Dolayısıyla ekran okuyucu/Braille alfabesi karşılaştırmasını sağlıklı bulmuyoruz.
Braille, günümüzde teknolojiye paralel olarak devrim geçiriyor. Artık metin formatlı belgeleri Braille noktalarla hissetmemizi sağlayan kabartma ekran teknolojisi oldukça gelişiyor. Dolayısıyla yukarıdaki örnekte olduğu gibi, mesela artık kalın kitapları taşımak zorunda kalmayacak ve istediğimiz kadar belgeyi cihazımıza yükleyerek Braille alfabesiyle harflere dokunarak okuyabileceğiz. Ne var ki bu ürünler şu an için oldukça pahalı ve son kullanıcılar olarak satın almamız oldukça zor. Yine de bu ürünlerin maliyetlerinin azaltılarak daha ucuza temin etmemizi sağlayacak çalışmalar olduğunu biliyoruz.
Her ne kadar elimizde istatistiki bir veri olmasa da, ülkemizde Braille alfabesini bilen görmeyen birey sayısının oldukça az olduğunu söyleyebiliyoruz. Bunun başlıca nedeni görmeyen bireylerin eğitime erişim imkanlarının son derece kısıtlı olması. Halen görmeyen birçok kişinin çeşitli nedenlerle okula gidemediğini biliyoruz. Ayrıca sonradan görme kaybı yaşamış bireyler arasında da Braille alfabesini öğrenenler oldukça sınırlı.
Bizler; Braille alfabesinin eğitimde, işyerinde, sokakta, seyahatte, restoranda, toplantılarda, kısaca günlük yaşamda görmeyen bireyleri özgürleştirdiğine ve eşit vatandaşlar haline getirdiğine inanıyoruz. Bu nedenle de "Her Yerde Braille" diyor, bu kampanyayı başlatıyoruz.
Her Yerde Braille kampanyası dahilinde;
*Braille alfabesinin görmeyenler arasında yaygınlaşmasına ve kamuoyunda bu yazının öneminin farkında olunmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirecek,
*Gerek görmeyen, gerekse gören bireylerin Braille alfabesine yönelik eğitimler almalarını sağlayacak,
*Braille teknolojisinin ülkemizde kullanım alanlarının artması için ilgili kurumlar nezdinde taleplerde bulunacak,
*Braille alfabesinin kullanımıyla ilgili örnekleri ve iyi uygulamaları paylaşacak,
*Gelişen Braille teknolojisi hakkında internet sitemizde ve diğer mecralarda bilgilendirici çalışmalar yapacağız.
Yani Her Yerde Braille, birden fazla faaliyeti zamana yayarak gerçekleştirmeye dayanan, sürdürülebilir bir kampanya.
Bu kampanyanın gelişmesi ve başarıya ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla hem bireysel, hem de kurumsal anlamda kampanyaya nasıl dahil olabileceğinize dair önerilerimizi içeren dahil ol bağlantısını inceleyerek katkı verebilirsiniz.
Değişimi birlikte gerçekleştirebilmek için, Her Yerde Braille kampanyamıza katılın!