Yazıyı büyült

Mevcut boyut: 100%

Braille yazı hakkında

Braille alfabesi ya da daha çok bilinen adıyla körler alfabesi, görme engellilerin okuyup yazabilmesi için geliştirilmiş olan bir yazı sistemidir. Bir dikdörtgen üzerinde yer alan iki kolon ya da sütunda bulunan ve alt tarafları kabartılmış olan 6 noktadan oluşur. Böylece farklı noktalar işaretlenerek 64 değişik kombinasyona ulaşılabilir. Bu da harfleri, rakamları, notalarıı ve bazı imleri ya da noktalama işaretlerini belirtmek amacıyla kullanılır.

Bu 6 noktalı yazı sistemi, bütün dillerin gramer yapısına göre uyarlanabilmekte, bu sayde dünyada tüm görmeyenler, tüm metin içeriklerini doğrudan okuyup yazabilmektedirler.

Bu sistemin oluşumu, Napolyon’a kadar uzanır. Askerlerin, gece de haberleşmelerini isteyen Napolyon, Charles Barbier’den buna olanaklı kılacak bir sistem geliştirmesini ister; fakat Barbier tarafından geliştirilen sistem, karışık ve öğrenilmesi zor bir sistem olduğu gerekçesiyle askeriye tarafından reddedilir. Bunun üzerine Charles Barbier, Paris Milli Enstitüsü’nde bulunan körler bölümünü ziyaret eder. 1821 yılındaki bu ziyareti sırasında, Louis Braille ile tanışır.

Louis Braille, 1809 yılında Paris’te dünyaya gelmiştir. Charles Barbier ile tanıştığında henüz 12 yaşındadır. Henüz küçükken oyun oynadığı sırada kendisini gözlerinden kötü bir şekilde yaralamış, yaşamını görmeyen olarak sürdürmek durumunda kalmıştır.

Louis Braille, Charles Barbier tarafından geliştirilen sistem üzerinde çalışır ve kendi geçmiş tecrübelerine dayanarak eksiklerini giderir. Bu 6 nokta sistemini; daha kolay kullanılan ve hiçbir eksikliği bulunmayan, rahatlıkla okunup yazılabilen bir alfabe haline getirir. Alfabe tamamlandığında yıl 1825’tir ve Louis Braille henüz 16 yaşındadır. Bu sistemi arkadaşlarına da öğretir ve okulda da kullanılmasını ister; fakat okul müdürü buna karşı çıkar. Louis Braille, geliştirdiği alfabenin aktif biçimde kullanılması için hayatı boyunca çaba gösterir. Alfabeyi tamamladıktan 25 yıl sonra, yani 1850 yılında, Braille Körler Alfabesi Fransa’daki tüm körler okullarında resmi olarak kullanılan ve öğretilen bir yazı sistemi durumuna gelmiştir.

Louis Braille; bir akciğer rahatsızlığından dolayı 1852 yılında hayatını kaybetmiştir. Braille Körler Alfabesi, yaratıcısının kısa ömrü içinde sadece Fransa’da yaygınlaşır; ancak ondan sonraki süreçte tüm dünyada kullanılan bir alfabe haline gelir. Şu anda, kendine has bazı karakterleri olan, bazı Asya dilleri hariç tüm dünya dillerini yazmak ve görmeyenlere okuma-yazma imkânı sağlamak amacıyla yaygın olarak kullanılmaktadır.
Braille çevirisi için tıklayın