Yazıyı büyült

Mevcut boyut: 100%

Görme Engelli Bireylerin Braille alfabesi Bilme Ve Kullanma Düzeylerinin Belirlenmesi Anketi - Yayınlandı

EGED (Eğitimde Görme Engelliler Derneği), 2017 yılında başlatmış olduğu "Her Yerde Braille" kampanyası ile Braille yazının farkındalığını ve kullanımını artırmayı amaçlamış; Braille yazıya dair sorunları tespit etmek, çözüm önerileri ve Braille teknolojilerini geliştirmek ve Braille yazının kullanımını artırmak maksadıyla savunuculuk çalışmalarında bulunmayı hedeflemiştir. Ülkemizde Braille alfabesinin hangi alanlarda ve ne sıklıkla kullanıldığına dair bir veri bulunmamaktadır. Bu nedenle EGED Her Yerde Braille ekibi tarafından, görme engelli bireyler arasında Braille yazının ne derece bilindiğini ve hayatın hangi alanlarında kullanıldığını tespit etmek amacıyla bir anket hazırlanmıştır.
Bu anketin görme engelli genç ve yetişkinlerin braille alfabesine yönelik düşüncelerini ve görme engellilerin braille alfabesini kullanım durumlarını tespit etmek olmak üzere, iki amacı bulunmaktadır.
Anket sonucu elde edilecek veriler, ülkemizde görme engellilerin Braille alfabesine yönelik tutumları hakkında mevcut durumu ortaya koyması ve gerçekleştirilecek savunuculuk faaliyetlerinde veri olarak kamu otoritesine sunulabilmesi bakımlarından önem taşımaktadır.
Bu nedenle Tüm soruların dikkatli okunarak cevaplanması, elde edilecek verilerin en sağlıklı şekilde toplanması bakımından önemlidir.
Ankete vereceğiniz destekten dolayı teşekkür ederiz.
Bu anketi ilgi duyabileceğini düşündüğünüz kişi ve gruplarla paylaşmanız, sosyal medya hesaplarınızdan yaygınlaştırmanız ve mensubu bulunduğunuz kuruluşlara bilgi vermeniz, katılımcı sayısının artması ve daha güvenilir veri elde edilebilmesi için önemlidir.

Eğitimde Görme Engelliler Derneği
“Her Yerde Braille Kampanyası” yürütme ekibi

Ankete gitmek için tıklayın.